Hírarchívum - 2010. július

Gyászjelentés

2010. július 26. (hétfő) 10:06
E M L É K E Z É S
 
Polgár Béla
 
POLGÁR BÉLA
tanszékvezető főiskolai docens
 
1936-2010
 
 
 

              Egy nagyszerű pedagógus, egy igaz ember, egy nagy lokálpatrióta ment el közülünk, akik mesterünknek, barátunknak, ízig-vérig sportembernek - a klasszikus értelemben vett „tanítónak" tekintettük Őt.

               A Püspöki, a Hollán iskolák és a Nagy Lajos Gimnázium diákja, majd a TF hallgatója volt. A TF szeretete, az ott kötődött barátságok, a sport - ezen belül is különösen a kosárlabdázás és a labdarúgás - különleges vonzalma mindvégig elkísérte.

Testnevelő tanári diplomájával (1960-tól) a Savaria Gimnázium szeretett tanára, majd 1972-től a meginduló testnevelő tanárképzés alapembere lett. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán és a jogutód Berzsenyi Dániel Főiskolán 24 évet „szolgált" - örömmel és becsülettel. Kezdetektől adjunktusi, majd 1977-től főiskolai docensi rangban. 1992-től a Sportjátékok Tanszék vezetője - 1996-ban történt nyugdíjazásáig. Mentalitására jellemző, hogy Polgár Tanár Urat csak a kedveskedő „Béla Bácsi" és a „Poszó" becenevekkel illette fiatal és idős egyaránt. Értő és lelkes művelője, terjesztője volt a kosárlabdázás, a sporttörténet és az általános sportismeret tantárgyaknak, mindvégig edzője a remek női kosárcsapatoknak. Legendás családszeretetét kiterjesztette tanítványaira is. Széleskörű érdeklődése és tevékenysége, kollegiális és baráti kapcsolatai szívesen látott társasági személlyé tették. Tanári, sportszervezői és sporttörténeti alkotó munkájáért számos kitüntetést kapott, mégis a környezetében lévők elismerő gesztusait tartotta a legtöbbre. Intézményünk, a város és a megye sportszerető társadalmának színes, szerény és megbecsült tagja távozott.

Őt, a Tanár Urat, aki nemzedékeket, tanítványokat és hallgatókat szerettetett meg a sporttal, és akinek példája miatt választották sokan hivatásul a testnevelő tanári pályát, nem lehet elfelejteni, hiszen aki megismerte, egyszerre lett a sport és az Ő barátja.

A magyar egyetemi sport, Vas megye, Szombathely sportja nagyon sokat köszönhet Neki, aki egyaránt a sporttörténelem tudós tanára, labdarúgó és kosárlabda csapatok edzője volt. Sohasem feledjük el mosolygós tekintetét, szakmai felkészültségéből átáramló varázsát, hiszen mindez bennünk, tanítványaiban, a sportszerető emberek lelkében él tovább.

 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élete kincsét, ámbár napja múl,

Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé finomúl,

Mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye,                          

Amint az időben, térben távozik;                                         

Melyhez tekint fel az utód erénye:                                       

Óhajt, remél, hisz és imádkozik."

Dr. Gál László    c. főigazgató                

Dr. Polgár Tibor intézetigazgató              

Dr. Varga Zoltán sportigazgató                    

Hírek a főiskolai világbajnokságokról

2010. július 13. (kedd) 10:35
11. Taekwondo FVB
 
 
Bár lelkesedésben nem volt hiány, jelentősebb eredményt sajnos nem tudtak elérni taekwondosaink a spanyolországi Vigoban. A sportágat és az egyetemi sportot három versenyző és egy vezető képviselte.
 
 
 
17. Tájfutó FVB
 
 
 
 
Július 16-án 6 férfi, 6 női versenyző és két vezető utazik a Svédországbeli Borlange-be az idei Tájfutó Főiskolai VB-re. Remélhetőleg a már korábban elért nagyszerű eredményeik kellő ösztönzést adnak versenyzőinknek a jövő heti megmérettetéshez.
 
 
4. Rögbi FVB
 
 
 
 
Rögbi csapatunk július 19-én utazik Portugáliába, Portoba. Költségeiket saját zsebből és egyéb támogatásokból biztosították. A MEFS készséggel vállalta az adminisztrációval járó feladatokat, és biztosítja a csapat nevezési díját. Eredményes szereplésükért drukkolunk.
 
 
 
 
11. Evezős FVB
 
 
Még harminc nap, és újra felhangzik a Gaudeamus Igitur Szegeden, az Evezős Főiskolai VB megnyitó ünnepségén. A már-már rekord számú nevezés – több mint 400 versenyző – nagyszerű küzdelmeket és vélhetően tartalmas együttlétet jelent majd a több mint 25 ország evezőseinek. A MEFS, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Evezős Szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kézilabda FVB sikerével és eredményével egyenrangú esemény kerüljön megrendezésre.
 
 
 
A MEFS valamennyi érdekelt magyar egyetemi-főiskolai sportolónak sok sikert, eredményes szereplést, felejthetetlen élményeket kíván.

X. FISU Fórum és CESU Bizottsági ülés

2010. július 10. (szombat) 15:52
Vigo, 2010. június 20 – június 27.
 
A X. FÓRUMOT a spanyolországi Vigoban tartották június utolsó hetében „Egyetemi sport: platform a változásokra” címmel. A 71 országból érkezett 269 hallgató és sportszervező azt vitatta meg, hogy milyen kívánatos válaszok lehetségesek azokra a kihívásokra, amelyekkel az egyetemi-főiskolai sport a gazdasági válság, a társadalmi változások és a globalizáció következményeként folyamatos szembesül. A résztvevők Nyilatkozatban fogalmazták meg a FÓRUM legfontosabb üzeneteit, amelynek magyar változata megtalálható a MEFS honlapján.

Két versenyző hat érem!

2010. július 06. (kedd) 10:50
Két versenyző hat érem!
Az egyetemisták-főiskolások tajvani súlyemelő világbajnokságán magyar aranyérmest is avattak hétfőn.